تبلیغات
شعری برای تـــو
بگذر ز من ای آشنا

بگذر ز من ای آشنا

            چون از تو من دیگر گذشتم

                                    دیگر تو هم بیگانه شو

                                                چون دیگران با سرگذشتم

 

می خواهم عشقت در دل بمیرد

                   می خواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد

 

بگذر ز من ای آشنا

            چون از تو من دیگر گذشتم

                                    دیگر تو هم بیگانه شو

                                                چون دیگران با سرگذشتم

 

هر عشقی می میرد

            خاموشی می گیرد
                       
عشق تو نمی میـــــرد

 

باور کن بعد از تو دیگری

            در قلبم جایت را نمی گیـــرد

 

هر عشقی می میرد

            خاموشی می گیرد
                       
عشق تو نمی میـــــرد

 

باور کن بعد از تو دیگری

            در قلبم جایت را نمی گیـــرد

 

هر عشقی می میرد

                        بگذر زمن ای آشنا ....

 

 

شهرام وفایی


تاریخ ارسال : دوشنبه 18 شهریور 1392 22:58