تبلیغات
شعری برای تـــو
بوسه

بوسه آنگاه قشنگ است که تمرین نشود

بپری ، ماچ کنی ، جیغ کشد ، در بروی

 

...

 

من حیا کردم از او ، او بی حیایی می کند

می پرد یک بوسه می گیرد هوایی می کند ...

 

...

 

بوسه هایت

شُک برای قلب بیمار من است

ایست قلبی کرده ام یک شُک دیگر واجب است ...


بوسه ناگهانی

تاریخ ارسال : پنجشنبه 15 تیر 1396 22:07
من حالمان خوب نیست ...

من حالمان خوب نیست

 

فدای سرت که شما خوب باشی

فدای سرتان که ما برای تو بمیرم

که بی ما بیمار نشوی خدای نکرده

           

شما فقط به ما بگو بمیرم

  من یکی یکی ، برای شما می میریم

 

 

کامران رسول زاده | دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق

تاریخ ارسال : چهارشنبه 9 مهر 1393 10:57