تبلیغات
شعری برای تـــو
خرابه عشق

عشق

عاشق آشفتگی‌ست

دوست دارد

خرابی به بار ‌آورده ...

            بر خرابه‌ها برقصد !

 

 

پاول راسل | ترجمۀ الهام صداقتی

 تاریخ ارسال : یکشنبه 8 شهریور 1394 21:21