تبلیغات
شعری برای تـــو
جایی برای شعر . . . - نمایش آرشیو ها
تو که نمی دانی ...
دوستت دارم
صبح و دوستت دارم های ناگهانی ...
آبان
خبر خوب ...
با من باش ...
به سبک خودمان دوستت دارم
وقتی برمیگردی ...
نسیم مست شهریور
پاییز سخت
قرار و مدار
عشق و فاصله
تنهایی و دلتنگی
حس دلتنگی
بوسه
احساسی در گلو ...
سخت نیست ...
+ شب دیدار
قدرت تـــو
من از موهای بلندت کوتاه نمی آیم ...
خنده یک زن
لبخند اردیبهشت
حس تو
ماه عاشقی
بهار دست های توست
آخرین شب سال
آدم ها ، برای چه دلتنگی را جشن می گیرند ؟
عشق ات به من روزگاری بخشیده است ...
باور میکنی ...
از من گفتن ...
چشمان مست و خواب آلود
یکشنبه
یاد تو ...
ببخشید که من دوستت دارم ...
زن ها ...
باور نداشتم ...
زیبایی تـــو
آخرین دلبریِ پاییز ...
انتهای خیابان آذر
مردی که پرواز کرد ...
ز تمام بودنی ها ، تو همین از آن من باش
چه قدر من دیدن تـــو را دوست دارم
شب های بی تـــو بودن
راستش را بخواهی ... خوشم می آید
پنج شنبه ها ، به مناسبت تنهایی تعطیل است !
وقت فراموشی ...
+ جوونه
شعرهای من برای تـــو ...
پاییز
خانه من