کمی دیوانگی

زندگی

کمی دیوانگی می‌خواست

            اما ما زیادی دیوانه شدیم


از تمام کافه‌ها بیرونمان کردند


ما زیادی دیوانه شدیم و

            همه‌چیز را فراموش کردیم


غیر از خندیدن

به همه‌چیز خندیدیم و

            خندیدن شغل ما شد


دیوانه که باشی

            خودت هم نخندی

                        زخم‌هایت می‌خندند   !

 

 

 رسول یونان

تاریخ ارسال : شنبه 30 آبان 1394 20:34
من همان سربازم

عشق

راهی‌ست برای بازگشت به خانه

بعد از کار ، بعد از جنگ

            بعد از زندان ، بعد از سفر

بعد از …


من فکر می‌کنم

فقط عشق می‌تواند

            پایان رنج‌ها باشد

به همین خاطر

همیشه آوازهای عاشقانه می‌خوانم

من همان سربازم

که در وسط میدان جنگ

            محبوب اش را فراموش نکرده است

 

 

رسول یونان


تاریخ ارسال : چهارشنبه 6 آبان 1394 21:31
کمک کن برود ...

وقتی کسی

حرف از رفتن می زند 

                        مدت هاست رفته ...

 

فقط می خواهد

مطمئن شود چیزی از خودش

                         در شما جا نگذاشته باشد 

کمک کن ...

چمدانش را ببندد و برود ...

 

 

 رسول یونان

 

تاریخ ارسال : شنبه 24 مرداد 1394 19:52
مرگ خواهد آمد ...

از من خسته شده ای !

 

می‌دانم ...

اما کمی صبر کن

       همه چیز به پایان خواهد رسید

به پایان خواهد رسید این روشنایی

مرگ خواهد آمد

و چراغ‌ها را خاموش خواهد کرد ...

 

 

 رسول یونان

تاریخ ارسال : چهارشنبه 14 مرداد 1394 21:54
یادت هست ...؟

من ابر شدم

گفته بودی که خورشیدی

 

یادت هست ...؟

 

تا زیباتر بتابی ؛

            چقدر گریستم ؟!!!

 

 

رسول یونان 

تاریخ ارسال : جمعه 15 خرداد 1394 21:50
اگر تو نبودی

اگر تو نبودی

            من کاملا بیکار بودم

 

هیچ کاری 

در این دنیا ندارم

            جز دوست داشتن تـــورسول یونان

تاریخ ارسال : چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 19:19
تنهایی

آن ها که

تنها زندگی نکرده اند ...

 

نمیفهمند

که سکوت چگونه

             آدم را می ترساند

 

چگونه آدم

با خودش حرف می زند

 

نمیفهمند

که آدم چگونه

به سمت آینه ها می دود

             در آرزوی دیدن یک همدم

 

 

 

اورهان ولی | ترجمه رسول یونان

 

تاریخ ارسال : شنبه 20 دی 1393 16:29
کل صفحات :5
1
2
3
4
5