فروردین من

شادی‌هایت را بر صورت من بریز


فروردین من

و اضافه‌هایش را پست کن 

برای کسی که بهاری ندارد


شادا بهار

که دست مرا گرفته

 نمی‌دانم به کجا می‌برد


شادا من

که دست بهار را گرفته

به خانه خود می‌برم

 


محمد شمس لنگرودی

تاریخ ارسال : سه شنبه 21 فروردین 1397 11:40
کاش ...

کاش ...

میوه ی این دخترک بودم من

            و در اشتیاق دهان اش می مردم

 

 

محمد شمس لنگرودی


تاریخ ارسال : یکشنبه 30 فروردین 1394 22:42
حیرت مکن ...

جزایر و اقیانوس ها را در می نوردم

 

کنار تو می نشینم

بر مویت دست می کشم

                    با تو سخن می گویم

بر می گردم ...

      بی آنکه مرا دیده باشی .

حیرت مکن که پنجره باز است

                         و عروسک هایت می خندند !

      

 

محمد شمس لنگرودی

تاریخ ارسال : سه شنبه 19 اسفند 1393 21:28
تو که با منی ...

بوی تو

بوی دست های خداست

که گل هایش را کاشته ، به خانه خود می رود

 

...

 

تو که با منی

صبحانه من لیوانی کهکشان شیری است

و تکه های تازه رعد و برق در بشقابم برق می زند

 

...

 

محمد شمس لنگرودی

تاریخ ارسال : دوشنبه 14 مهر 1393 12:42
غمگین مشو عزیز دلم

غمگین مشو

              عزیز دلم ...

                        مثل هوا کنار توام

 

نه جای کسی را

                 تنگ می کنم

           

نه کسی مرا می بیند

            نه صدایم را می شنود

 

دوری مکن

            تو نخواهی بود

                        من اگر نباشم ...

 

 

محمد شمس لنگرودی

 

 

+ من نخواهم بود ، تو اگر نباشی ...

تاریخ ارسال : جمعه 14 شهریور 1393 20:48
مه

این مه

که دور درختان راه می رود

 

این مه می داند

            که چقدر دوستت دارم

 

این مه که منم

               و دور از تو

                        تاب تنم را ندارم .

 

 

 

محمد شمس لنگرودیمرد در مه

تاریخ ارسال : یکشنبه 19 مرداد 1393 19:09
دل من

آتش باشی
            برای تو هیزم می‌شوم
                                    دریا بروی ؛ پارو

تو همیشه درست پنداشته‌ای

دل من
شبیه تكه سنگی است
كه می‌خواهم
تو با همه خستگی‌هایت
            یک لحظه به من تكیه كنی


محمد شمس لنگرودی


تاریخ ارسال : پنجشنبه 21 شهریور 1392 15:50
کل صفحات :4
1
2
3
4