پایتخت عشق


برلین و پاریس ،

            تهران و پراگ ...

                        فرقی ندارد !


پایتخت عشق

 همین آغوش توست ؛

            مرا در آغوش ات بگیر و ببوس


نگین وضعی

 

تاریخ ارسال : شنبه 2 آبان 1394 19:00
دوستم داشته باش !!


تـــو

به جای هرکس که نماند ...

 

به جای هرکس

 که نگذاشت بمانم ...

            دوستم داشته باش !!

 

 

نگین وضعی


تاریخ ارسال : چهارشنبه 17 تیر 1394 20:05
میخواهم ...

میخواهم آنقدر

از دوست داشتن بنویسم ...


تا تمام مردم زمین

            به دنبال تـــو ... 

تاریخ را

  تا پایان دنیا ورق بزنند !

 

 

نگین وضعی


تاریخ ارسال : یکشنبه 24 خرداد 1394 21:42