نوشته های بی هدف

بی هدف می نویسم و می دانم ...

 

در یکی از همین سطرها

            تـــو عاشق می شوی

                        و من تنها می مانم

 

 

شهریار بهروز


تاریخ ارسال : جمعه 13 شهریور 1394 12:12
دیشب باران باریده بود ...

یک بار هم برایم نوشت

            دیشب را به تو فکر کردم !

 

از پنجره

به بیرون نگاه کردم

 

راست می گفت

 

دیشب

باران باریده بود ...

 

 

شهریار بهروز

 

تاریخ ارسال : جمعه 22 خرداد 1394 22:31
نیستی

به گذشته

        فکر می کنم ،

                       نبوده ای ...!


امروز هم که نیستی ؛

دیگر چرا

به آینده فکر کنم

وقتی قرار است آنجا هم نباشی ...
شهریار بهروز

تاریخ ارسال : پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 22:50
دور می شوی ...

دور می شوی ...

 

آنقدر دور

که گم کنم تو را

که اشتباه بگیرمت با دیگران 

 

اما نمی دانی ...

از دور

طور دیگری زیبایی

            طور دیگری پیدا

 

 

 شهریار بهروز

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 22 بهمن 1393 17:17
امان از تو

من برای

دوست داشتن ات

            مدت هاست آماده ام

 

اما  ...

امان از تـــو ... 


امان از زن ها

 که همیشه دیر حاضر می شوید ...

 

 

شهریار بهروز

 

تاریخ ارسال : سه شنبه 14 بهمن 1393 15:15