زیبایی تـــو


زیبایی ات را

در لحظه ای حبس می کنم و

به دیوار می آویزم !


بافه ای از گیسوانت 

از قاب بیرون می ریزد !


دوباره می فهمم 

نه در عکس ، نه در نگاه ،

 نه در روسری و نه در واژه های این شعر


زیبایی تـــو

در هیچ قابی

محصور شدنی نیست !


مصطفی زاهدی

گیسو بافته

تاریخ ارسال : دوشنبه 6 دی 1395 11:08
دلم گرفته است ...


دلم گرفته است

مثل پنجره ای که

             رو به دیوار باز می شود

دلم گرفته است

و جای خالی دستهایت

            بر بندبند بدنم درد می کند

دلم گرفته است

و عصر جمعه بی حضور تـــو

به هر هفت روز هفته ام سرایت کرده است

دلم گرفته

روی دست خودم مانده ام 

شبیه ابری شده ام

که به شاخه ی درختی گیر کرده است

و با این حال چگونه

حتی خیال باریدن داشته باشم ؟...

 

 وقتی

تنها میراث برجای مانده ات

    همین بغضی ست که از تـــو

             در من ، به یادگار مانده است ...مصطفی زاهدی

 

تاریخ ارسال : جمعه 30 بهمن 1394 14:41
گم گشته ام در تـــو ...


دارم از چشم های تو دنیا را می بینم

با لب های تو لبخند می زنم

            با دست های تو نوازش می کنم !

چنان گم گشته ام در تـــو

            که نمی توانی پیدایم کنی

مثل قطره ای که به دریا پیوسته است

شکل سایه ای که به تاریکی

            و شبیه اندوهی که به من ...

باید ...

دنیا را به کامت کنم

            حتی اگر نبینی ام

می خواهم خوشبخت باشم ...مصطفی زاهدی

تاریخ ارسال : یکشنبه 3 آبان 1394 21:08
تو دیگر یک مرد شده ای ...

مرد و زنش فرقی نمی کند ، دوست من !

 

هرگاه کسی را آنقدرها دوست داشتی

که حاضر شدی دار و ندار احساس ات را به پایش بریزی

 

و در عوض

در انحنای اولین دوراهی

پشت پا به قلب ات زد و همه چیز را از یاد برد

                       

و رفت و کمرت را شکست

و تو در جواب تنها مسیر گم شدنش را

در خم جاده تا سر حد محو شدن دنبال کردی

و همه آنچه بر تو گذشت را هیچ از چشم عشق ندیدی ...

 

آن روز

سرت را بالا بگیر رفیق !

            تو دیگر یک مرد شده ای ...

 

 

مصطفی زاهدی

تاریخ ارسال : پنجشنبه 7 اسفند 1393 19:19
دست هایم را لای موهایت جا گذاشتم !


هر کسی

 که به تو می رسید

            در موج موهایت غرق می شد

و من

این طرف بعد از تـــو

دستم به هیچ کاری نمی رفت  !

دل من دریا بود

اما تو آنقدرها ناگهان رفتی

که من دست هایم را لای موهایت جا گذاشتم  !
مصطفی زاهدی


تاریخ ارسال : جمعه 17 بهمن 1393 00:00
روزی خواهی فهمید ...

موهایت را

هر کسی می تواند ببافد

اما ،

روزی خواهی فهمید ...

دیگر

هیچکس مثل من

با موهایت ، شعر نخواهد بافت


مصطفی زاهدی


تاریخ ارسال : پنجشنبه 11 دی 1393 14:54
دوستت دارم

شاملو نیستم

تا آنچنان که او می توانست

"دوست داشتنم" را

که در فراسوی مرزهای تنت

از تو وعده ی دیداری می خواست

                                    به بند شعر بکشم

قبانی نیستم

تا با شعرهایم معنای

 "دوست داشتن" را تغییر دهم

            و عذر تمامی عاشقانه هایی که

                         در انتظارم هستند را بخواهم

                                                تا به دنبال شعر تو بگردم


من فقط شاعرکی هستم

            که اگر غربالی در دست بگیری ؛

           

 از تمامی پرت و پلاهایم

            جز یک جمله به چیزی نمی رسی  ...

تا با آن چشم در شعر چشمهایت بدوزم

 

 و بگویم :
            "دوستت دارم"


 

مصطفی زاهدی

تاریخ ارسال : پنجشنبه 23 مرداد 1393 18:07
کل صفحات :2
1
2