قرار و مدار

قرار من باش

تا در مدار تـــو باشم ...

چه قرار و مداری بهتر از این ؟!!!

 

آرش ناجی


قرار و مدار

تاریخ ارسال : چهارشنبه 8 شهریور 1396 21:21
هفت سـین

هفت سـین مرا چیده خداوند ...

 

بر سـاتن اندامت

از سـیاهی گسیوت

تا سـرخاب آتشین گونه هات

 

سـکه های چشمانت

ســـیب گلوت ...

و مکیدنی ترین سـماق که در لبانت

 

...

 

با تـــو همیشه سبزم !

 

 

آرش ناجی

تاریخ ارسال : جمعه 13 فروردین 1395 15:15
فال دلخواه

چشمها را می بندم

نیت می کنم

 

و ردیف انگشتهایم را

            بین لبانت می کشم

 

 این فال

خواندنی نیست

            خوردنی ست  !

 

 

آرش ناجی

تاریخ ارسال : سه شنبه 30 دی 1393 19:19
پاییز امسال

به لطف

بی مهری ات

پاییز امسال برای من 

            فقط آبان است و آذر

 

 

آرش ناجی

 


 

+

فامیل دور : من پاییز رو خیلى دوست دارم آقاى مجرى ...
چرا ؟؟؟؟؟

آخه با دوره خانم تو پاییز آشنا شدم ...
اِ ... ! چقدر خوب

آره دیگه آقاى مجرى ...
 من ماه هاى پاییزم این شکلى شده :

مهر ، آبان ، دوره !
آخه آذر بگم ، دوره خانوم ناراحت میشه !!!

 

تاریخ ارسال : جمعه 14 آذر 1393 21:32
آرزوهایم ...

نقش جهانی شده ، آرزوهایم !

 

با طاقهایی

            " کاشکی کاری شده "

 

                                از " کاش " های محال و رنگینم ...

 

 

آرش ناجی

 

 

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 23 مرداد 1393 11:45
تو که بیایی ...

شعر یعنی

 دلتنگی ات را ببوسی

               تا با تنهایی کنار بیایی .

 

 

به لبهات سوگند ؛

                        تو که بیایی ...

 

شاعری را می بوسم

                         و کنار می گذارم  !

 

 

آرش ناجی

تاریخ ارسال : جمعه 10 مرداد 1393 11:43