آخرین درخواست

برای آمدن ، عجله نکن !

 

تـــو

دیگر برای من ،

مثل آخرین درخواست

             یک اعدامی هستی !

 

شدن یا نشدنت

کمکی به زندگی ام نخواهد کرد ...

 

 

آزاد نوروزی

 

تاریخ ارسال : شنبه 6 دی 1393 00:30
منتظرم ...

منتظرم . ..

شبیه یک آهنگ

            غمگین قدیمی

                        در آرشیو رادیو 

زنگ بزن ؛ بگو که ...

             می‌خواهی مرا بشنوی 

 

آزاد نوروزیتاریخ ارسال : دوشنبه 10 شهریور 1393 12:24
همیشه همین طوریست ...

خودم را 

     بهتر از كف دست بلدم 

چشم بسته

 می دانم ؛ زیر كدام درخت 

                        باید عاشق بشوم 

اما ...

گم ام می كنی

            تا پیدایت می شود 

و جای دستت روی

            تمام درخت ها مانده

                        همیشه همین طوریست 


تمام جغرافیای من
 

            در یك پس كوچۀ تو

                                    گم می شود .

 


آزاد نوروزی : دیوانگی در جهت عقربه های رو به جنوب


بوسه زیر درخت


تاریخ ارسال : جمعه 27 تیر 1393 10:37