همین جا بمان عشقم !

همین جا بمان عشقم !

            همین گونه که هستی

                        بمان و تنها به من نگاه کن

 

نگاه کردن عشق است

برهنه ام ...

برهنه ام تا برای تو راه باشم ،

             این گونه برهنه و تن به تن

 

بگذار نفسهایم

روی تن ات سیر کند ،

 چشم هایت ، سینه های برهنه ات ، لب هایت

 

همین گونه بیا

و در بسترم کنارم بخواب

 

و ببوس مرا بی وفقه

            باز هم بلندبلند ببوس مرا

 

آری ،

عشق همین سفرهای طولانی را می طلبد

 

هر لحظه سوی خود بکِش مرا

بکِش تا بدانم سهم توام ،

                        تا بدانی سهم منی

 

این گونه محکم ،

 این گونه گرم سمت خود بکِش مرا

 

 

ایلهان برک | ترجمه سیامک تقی زاده

تاریخ ارسال : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 21:21
دو دقیقه‌ اول ...

نظر اول در رابطه ها

            از همه چیز مهم ‌تر است

دو دقیقه‌ اول

     فکر می‌کنی که

             چقدر قلب بزرگی دارد

و تمام عمر در بزرگی آن قلب

            دنبال همان دو دقیقه اول خواهی گشت  ...

 

 

 ایلهان برک  |ترجمه سیامک تقی‌زاده

 

تاریخ ارسال : یکشنبه 17 اسفند 1393 21:04
بدترین اتفاق ...

همیشه

 کسانی هستند

            که در نهایت دلتنگی ...

           

نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم

                        بدترین اتفاق شاید همین باشد ...


ایلهان برک

تاریخ ارسال : سه شنبه 29 مهر 1393 18:55
یک نفر می‌ آید ...

عاقبت یک روز ،

             یک نفر می‌ آید

 

و تمام آنهایی که

             رفته اند را از یادمان می برد ...

 


ایلهان برک

 


تاریخ ارسال : چهارشنبه 21 خرداد 1393 23:43
تو میمانی با باوری که ...

آدمها می آیند
           
خودشان را نشان میدهند

اصرار میکنند
برای اثبات بودنشان و ماندنشان

اصرار میکنند که تو نیز باشی همراهشان

همان آدمها
وقتی که پذیرفتی بودنشان را

وقتی که باورشان کردی
                        به سادگی میروند

و تو میمانی با باوری که ...


ایلهان برک


تاریخ ارسال : چهارشنبه 20 شهریور 1392 01:20