دلی و دیگر هیچ ...پیشاپیش

 همه باران ها

     به دیدارت می آیم

بی چکمه و بی چتر ...

     

خودت به من آموخته ای !


برای دیدن دریا

            دلی و دیگر هیچ ....محمدرضا عبدالملکیان

تاریخ ارسال : چهارشنبه 26 اسفند 1394 20:50
بانو ...


بانو ...
 

هزار مرتبه گفتم

بانو ... بانو ... بانو

بانو ... هزار مرتبه گفتم

دریا ظهور می کند از چشم روبه رو

بانو ...

هزار مرتبه گفتم

از اولین ترانه باران

از اولین شکوفه لبخند :)

چشمی طلوع می کند از سمت آرزو

بانو ...

هزار مرتبه گفتم

گفتم تمام می شود این ابرهای سرد

            گفتم تمام می شود این روز های تلخ

                        گفتم بهار فرصت سرشار چشم توست

بانو بخند ...

تا که بخندد گل وگیاه

بانو قبول کن ...

این تیره ، این شب ،

این سنگین ، شکستنی است

بانو بخند تا که بتابد نگاه ماه

گفتم ...

هزار مرتبه گفتم

بانو مرا بمان

بانو مرا بخند

بانو مرا بگو

 

بانو ...

هزار مرتبه گفتم

این تشنه ،

پشت حادثه ی عشق مانده است

این تشنه

هر چه گفته همان است

            این تشنه را دو جرعه بنوشان

این تشنه

عشق رابه تماشا کشانده است

بانو ...

بانوی لاجورد

مردی در این میانه اگر هست

حرف و حدیث چشم تـــو او را سروده است

مردی که مهر را

از برق آفتاب نگاهت ربوده است

 

محمدرضا عبدالملکیان

تاریخ ارسال : دوشنبه 5 بهمن 1394 15:23
مهربانی تـــو

مهربانی تـــو 

سرپناهی است تا پرندگان ...


 پاییز را

از زمستان این كوچه بگذراند  ...

 


محمدرضا عبدالملکیان

 

تاریخ ارسال : سه شنبه 31 شهریور 1394 21:13
من دلم برای "او" گرفته است ...

من دلم

برای آن شب قشنگ

من دلم برای جاده ای که عاشقانه بود ...

آن سیاهی و سکوت

            چشمک ستاره های دور ...

من دلم برای "او" گرفته است ...محمدرضا عبدالملکیان

تاریخ ارسال : چهارشنبه 8 بهمن 1393 19:19
با دست های روشن تو ...


با هرچه عشق

            نام تو را می توان نوشت

با هر چه رود

             راه تو را می توان سرود

 

 بیم از حصار نیست

            که هر قفل کهنه را 

           

با دست های روشن تو 

                        می توان گشود

 

 

 

محمدرضا عبدالملکیان

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 10 مهر 1393 11:11
حالا كه رفته ای

حالا كه رفته ای ، غمگینم !

 

به سراغ حافظ می روم ؛

                        همین را می گوید ...

 

برود

   از دل من

            وز دل من ،

                         آن نرود ...

 

 

 

محمدرضا عبدالملکیان

 

تاریخ ارسال : چهارشنبه 12 شهریور 1393 23:20
حالا که آمده ای ...

*

حالا که آمده ای

من هم همین را می گویم

            میان من و تو فاصله ای نیست

 

میان من و تو

             تنها پرنده ای ست

                                    که دو آشیانه دارد

 

*

حالا که آمده ای

قبول کن ؛ جاده ها به جایی نمی رسند

                        این بار از مسیر رودخانه می رویم

 

*

حالا که آمده ای

           چترت را ببند

 

در ایوان این خانه

            جز مهربانی نمی بارد

 

 

*

حالا که آمده ای

            من هم موافقم

 

در امتحان بعدی

ورقه هایمان را سفید می دهیم

                        سفیدِ سفید ، مثل برف

 

 

محمدرضا عبدالملکیان

تاریخ ارسال : یکشنبه 8 تیر 1393 18:35
کل صفحات :2
1
2