اضطراب

دارد پاییز می رسد ...

 
انار نیستم

که برسم به دست های تـــو ؛

            برگم ؛ پر از اضطراب افتادن !


 

علیرضا روشن

تاریخ ارسال : چهارشنبه 31 شهریور 1395 22:10
کاش ...

در صدا کردن نام تـــو

       یک کجایی ؟ پنهان است ...


یک کاش می بودی !

            یک کاش باشی .

                        یک کاش نمی رفتی !

 

من نام تو را

حذف به قرینۀ این همه

 دلتنگی و پرسش صدا می زنم ...

 

 

علیرضا روشن

 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 19 فروردین 1395 15:15
لب بر لب

لب بر لب ات

چنانت

 به درخت بچسبانم

 به دلتنگى

 

كه درخت شوى ...

كه رفتن اگر بخواهى ، نتوانى !

 

كه بمانى ...

 

 

 علیرضا روشن

تاریخ ارسال : چهارشنبه 18 آذر 1394 19:25
انار و لب

منم اناری

در هنگامه ی پوسیدن  !

تا دورم نینداخته اند ؛

صورتم را

به دو دست بگیر

            و لب هایم را بمک  ...علیرضا روشن

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 29 تیر 1394 19:19
پرنده ای که ...

در اندوه من

شادی رها شدن پرنده ای ست

                        كه به او ، دل بسته بودم ...

 


علیرضا روشن


تاریخ ارسال : شنبه 19 اردیبهشت 1394 20:43
دیدار

من و یارم

 هیچگاه همدیگر را نخواهیم دید

او

به باد پاییزی می ماند

            من به برگی خشک

او باد است ، می آید

            من برگم ، می روم ...

 

 

علیرضا روشن

تاریخ ارسال : جمعه 1 اسفند 1393 00:00
من منتظرم ...

وقتی هستی ،

             می‌گویم "نکند برود !"

 

وقتی نیستی ،

            می‌گویم "بر می‌گردد ؟"

 

فرق ندارد

که باشی یا نباشی ؛

                        من منتظرم ...

 

 

علیرضا روشن

تاریخ ارسال : جمعه 3 بهمن 1393 15:15
کل صفحات :2
1
2