تنهایی

آن ها که

تنها زندگی نکرده اند ...

 

نمیفهمند

که سکوت چگونه

             آدم را می ترساند

 

چگونه آدم

با خودش حرف می زند

 

نمیفهمند

که آدم چگونه

به سمت آینه ها می دود

             در آرزوی دیدن یک همدم

 

 

 

اورهان ولی | ترجمه رسول یونان

 

تاریخ ارسال : شنبه 20 دی 1393 16:29
انتظار

هیچ اتفاقی

      قرار نیست بیافتد .


اما ...

 آدمی است دیگر ؛

            همیشه منتظر می‌ماند !

 

اورهان ولی

تاریخ ارسال : پنجشنبه 30 مرداد 1393 19:59
حال آدمی مثل من ...

چیزی مثل الكل در هواست

حال آدمی مثل من را خراب می‌كند ، خراب


وقتی دل لبریز غم غربت است


عشق تو جایی

               و تو جایی دیگر

آدمی مثل من را غمگین می‌كند ، غمگین


چیزی مثل الكل در هواست

آدمی مثل من را مست می‌كند ، مست


اورهان ولی


تاریخ ارسال : جمعه 25 بهمن 1392 17:52
بیا ...

درانتظار توام !

            در چنان هوایی بیا ،

                        که گریز از تو ممکن نباشد  . . .

 

اورهان ولی


تاریخ ارسال : یکشنبه 13 بهمن 1392 17:43