بانوی من !

امشب

شب اجابت امید و آرزوست

 

بانوی من !

 بیا و خودت مستجاب کن

 

 

احسان پرسا+ آن شب قدری که گویند اهل خلوت ، امشب است !!

+ التماس دعا
تاریخ ارسال : سه شنبه 16 تیر 1394 18:37
سیزده به آه

در روز سیزده

همه در سبزه زار ، خوش !

 

من

روسری سبز تـــو را

                    آه می کشم ...

 

 

احسان پرسا

تاریخ ارسال : پنجشنبه 13 فروردین 1394 13:13
نفرین به هرچه پنجره وقتی كه بسته است ...

مردی كنار پنجره تنها نشسته است

مردی كه بخش اعظم قلب اش شكسته است


مردی كه روح زخمی او درد می كند

مردی كه تار وپود وی از هم گسسته است


چیزی درون سینه او می خورد ترک

سنگی میان تنگ بلورش نشسته است


مردم در انتظار نوای نی اند و مرد

حتی نفس نمی كشد از بس كه خسته است


با احتیاط می كند از زندگی عبور

مردی كه مرگ بر سر او شرط بسته است 


پیچیده بوی دوست در آن سوی پنجره

نفرین به هرچه پنجره وقتی كه بسته است ...احسان پرسا

تاریخ ارسال : پنجشنبه 30 بهمن 1393 14:14
برف


ای برف ؛

به چهره ی حبیبم مانی 

سردی ، به دو دست بی نصیبم مانی

 

یک بوسه

 به چهره اش زدی ،

                         آب شدی ...

 

ای برف ؛

به حالت نجیبم مانی . ..
 

 

احسان پرسا

 

 

+ موعد دیدارمان ، موسم دلگیر ریزش آخرین برگهای پاییزی بود

اولین برف زمستانی هم بارید ...

 

++ آرزو های آدم مثل برف زمستونه ،

      که با یه آفتاب ، آب میشه  ...

      پس ابری باشید !

تاریخ ارسال : چهارشنبه 3 دی 1393 01:52
موهای من ...

"پایان شب سیه سپید است"

 

این سطر دفترچه ی خاطرات موهای من است  !


احسان پرساتاریخ ارسال : یکشنبه 23 شهریور 1393 15:14
عکس آخر

این عکس آخری ست

             که می گیرم از تو به یادگار 

                                  نادیده گیر اشک مرا ، ای یار 

    

 "                         لبخند دلبرانه بزن لطفاً  " 


احسان پرسا 


تاریخ ارسال : سه شنبه 4 شهریور 1393 14:37
امان از جدایی


من زبان برگ ها را می دانم
!

 

مثلا خش خش

            یعنی  امان از جدایی !

 

پیش از جدایی از درخت ،

            هیچ برگی ، خش خش نمی کند ...

 

 

 

احسان پرسا

 

تاریخ ارسال : دوشنبه 16 تیر 1393 15:50
کل صفحات :2
1
2