چقدر خوب است ...

چقدر خوب است

که صبح بیدار شوی به تنهایی

و ...

مجبور نباشی

         به کسی بگویی

                        دوست‌اش داری

وقتی دوست‌اش نداری دیگر ...

 

 

ریچارد براتیگان

تاریخ ارسال : جمعه 23 مرداد 1394 10:39
شعری برای تو

همه ی دختران باید

            شعری داشته باشند که

                         برای آنان نوشته شده باشد

حتی

   اگر لازم باشد

               برای این کار

                        آسمان به زمین بیاید


ریچارد براتیگان


تاریخ ارسال : یکشنبه 12 مرداد 1393 09:07
می‌خواهم ببوسمت ...

رک بگویم ؛
    می‌خواهم ببوسمت

چنان با محبت ،
که برای اولین بار حس کنی که عشق ،
            به سمت من تعادلش را از دست می‌دهد ...


ریچارد براتیگان


تاریخ ارسال : شنبه 5 بهمن 1392 19:42
جهنم


جهنمی بدتر از آن نیست

                 كه مدام به یاد بیاوری


                             
      بوسه ای را كه


                                          
اتفاق نیفتاده است

 

 

ریچارد براتیگان

 

تاریخ ارسال : جمعه 29 دی 1391 01:36