شانه هایت را برای فرداها دوست دارم

به تو که میرسم

و بوسه هایت را ردیف می کنی

قافیه دلم را می بازم

 

چشمانِ تو شاعرم می کند

 

تو خلقِ دوباره ی شعری

نه نیمایی ، نه سپید

 

آوازی که ردیف نمی شناسد

و نُت ها را سر در گم می کند

 

تومثلِ برفی

آرام و باشکوه

 

و نفسهایت نسیمی که

هر زمستانی را بهار می کند

 

 

شانه هایت را برای فرداها دوست دارم

 

 

 

سارای


تاریخ ارسال : چهارشنبه 20 فروردین 1393 16:14
معجزه

تو از آینده می گفتی

          من با بند بندِ وجودم

                        برای صورتت شعر می گفتم

 

تو از اظطراب فرداها می گفتی

                         و من به شعر لبانت رسیدم

 

لبانم لبانت را نواخت

             معجزه ای شکل گرفت

                                    و آینده آرام گرفت

 


سارای


تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 بهمن 1392 13:15
وقتی رفتی ...

گردش فصلها را بهم زدی


وقتی رفتی بهار بود

                   بعد پاییز شد


یک ماه که برنگشتی زمستان شد


حالا هم که ؛

 در تب نبودنت می سوزم

                      به گمانم تابستان شده

 

سارای

 


تاریخ ارسال : جمعه 19 مهر 1392 00:07
صدای تو ...

تو مرا 

        با اسم کوچک صدا نکن 

                                          هزار بار

تو مرا

       با هر آن چه که دوست داری

                                           صدا کن

تنها صدای توست

                که بی نام آشنایی

                              سرم را بر می گرداند

 

سارای

 


تاریخ ارسال : جمعه 25 مرداد 1392 23:21