پیوند عاشق و معشوق

همانگونه که

نخستین نگاه چشمان یار

 مانند دانه ای در دل آدمی کاشته می شود

 

و نخستین بوسه ،

شکوفه ای است بر شاخه درخت زندگی ؛

پیوند عاشق و معشوق نیز نخستین گل آن دانه است

 

 

جبران خلیل جبران

تاریخ ارسال : جمعه 26 شهریور 1395 08:08
می پذیرم اگر ...

سکوت را می پذیرم ؛

اگر بدانم روزی ...

      با تو سخن خواهم گفت


تیره بختی را می پذیرم ؛

اگر بدانم روزی ...

     چشم‌های تو را خواهم سرود


مرگ را می پذیرم ؛

اگر بدانم روزی ...

     تو خواهی فهمید که

                    " دوستت دارم "

 

 

 

جبران خلیل جبران

تاریخ ارسال : سه شنبه 30 دی 1393 00:00
عشق حقیقی

چه نادانند آن مردمی که گمان می برند

 

عشق با معاشرت طولانی

             و همراهی مستمر پدید می آید

 

عشق حقیقی آن است که

                         زاده سازگاری روحی باشد

 

و اگر این تفاهم در یک لحظه کامل نشود

            در یک سال و یک نسل تمام نیز به کمال نمی رسد  ...

 

 

جبران خلیل جبران

تاریخ ارسال : چهارشنبه 15 مرداد 1393 00:00
من در رویای تو شعر خواهم گفت

هنوز بدرود نگفته ای ،

             دلم برایت تنگ شده است


چه بر من خواهد گذشت

            اگر زمانی از من دور باشی

هر وقت که کاری نداری

                        انجام دهی ،

                                    تنها به من بیاندیش

من در رویای تو شعر خواهم گفت

                        شعری درباره چشم هایت و دلتنگی .


جبران خلیل جبران


تاریخ ارسال : جمعه 6 دی 1392 19:58
عشق

عشق ،

شما را همچون بافه های گندم

                         برای خود دسته می کند


می کوبدتان تا برهنه تان کند

سپس غربالتان می کند تا از کاه جداتان کند

آسیابتان می کند تا سپید شوید

                        ورزتان می دهد تا نرم شوید


آنگاه شما را به آتش مقدس خود می سپارد

                         تا برای ضیافت مقدس خداوند نانی مقدس شوید ...

 


جبران خلیل جبران

 


تاریخ ارسال : چهارشنبه 15 آبان 1392 22:40
تو روز دیگری هستی !

 

امروز به پایان می رسد !

                      از فردا برایم چیزی نگو

 

من نمی گویم ،

            فردا روز دیگری ست

 

فقط می گویم ،

        تو روز دیگری هستی !

 

تو ، فردایی !

همان که باید به خاطرش زنده بمانم ...

 

 

جبران خلیل جبران


تاریخ ارسال : پنجشنبه 21 شهریور 1392 22:19
تنهایی تقدیر من نیست

تنهایی را ترجیح بده به

                         تن هایی که

                                    روحشان با دیگریست

تنهایی تقدیر من نیست ؛

                        ترجیح من است


جبران خلیل جبران


تاریخ ارسال : یکشنبه 20 مرداد 1392 19:47
کل صفحات :2
1
2