پنج شنبه های عزیز

حالا دیگر

پنج شنبه های عزیز

                  عزیزتر شده اند

چون

با خودم قرار دارم

خودم که هرگز ترکم نمی کند  ...


فریبا عرب نیا 

تاریخ ارسال : پنجشنبه 1 آبان 1393 17:46
آرامشی که قبل از هیچ طوفانی نیست

دور از این هیاهو

           دلم کویر می خواهد


و تنهایی و سکوت

          و آغوش سرد شبی که

                           آتشم را فرونشاند .



نه دیوار ، نه در ،

نه دستی که بیرونم کشد از دنیایم ،

                        نه پایی که در نوردد مرزهایم ،



نه قلبی که بشکند سکوتم ،

نه ذهنی که سنگینم کند از حرف ،

                        نه روحی که آویزانم شود .

 

من باشم و

     تنهایی ژرفی که

             نور ستارگان روشنش می کند

                        و آرامشی که قبل از هیچ طوفانی نیست !

 

 

فریبا عرب نیا


تاریخ ارسال : جمعه 23 خرداد 1393 13:56
فردا

 

آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

            نه دستی از برون

                        که همتی از درون

                                                لازم است

 

حالا اما ...

نمی خواهم برخیزم

در سیاهی این شب بی ماه

            می خواهم اندکی بیاسایم

 

فردا ...

فردا برمی خیزم

 

وقتی که فهمیده باشم

            چرا زمین خورده ام ...

 

 

فریبا عرب نیا

 

تاریخ ارسال : جمعه 4 مرداد 1392 04:09
با تو می توان آسود

در مهربانیِ نگاهت

            ذوب می شود یخ احساسم

 

با تو می توان آسود

            در انتهای راهی که

                        به بن بست رسیده است

 

و بالا رفت از دیوار روزمرگی ها

            و نترسید از آنچه پشت دیوار است !

 

 

فریبا عرب نیا

 


تاریخ ارسال : جمعه 9 فروردین 1392 19:35
می شد که ...

می شد که من

            پروانهٔ باغ رو یاهای تو باشم

                        اگر نمی خواستی بچسبانی ام

                                    به کلکسیون آرزوهای دست یافته ات


می شد
که تو

            شهسوار رویاهای من باشی

                        اگر  نمی خواستم محبوست کنم

                                                در کاخ توقعات بر نیامده ام


می شد که
ما

            تصویر زیبای عشقی

                        بی تمام باشیم بر دیوار ناممکن ها

 

                                                اگر یاد گرفته بودیم عاشقی را  ...

 

 

فریبا عرب نیا

 


تاریخ ارسال : چهارشنبه 23 اسفند 1391 18:21
روزهای مانده را تعریف کن

از روزهای رفته نگو

            روزهای مانده را تعریف کن


با چند ماه خداحافظی کنم

            به چند خورشید سلام

                                    تا بیایی .... ؟!

 

فریبا عرب نیا


تاریخ ارسال : یکشنبه 20 اسفند 1391 23:53