تبلیغات
شعری برای تـــو
سفر به خیر

به کجا چنین شتابان ؟
             گون از نسیم پرسید

دل من گرفته زینجا
            هوس سفر نداری
                        ز غبار این بیابان ؟
 
همه آرزویم اما
             چه کنم که بسته پایم
 
به کجا چنین شتابان ؟
             به هر آن کجا که باشد
                         به جز این سرا سرایم

سفرت به خیر
، اما ؛ تو ُ دوستی خدا را
            چو ازین کویر وحشت به سلامتی گذشتی
                        به شکوفه ها به باران ، برسان سلام ما ر
ا

 


محمدرضا شفیعی کدکنی

تاریخ ارسال : سه شنبه 3 بهمن 1391 16:08