تبلیغات
شعری برای تـــو
تو مرو


از کنار من افسرده ی تنها تو مرو

دیگران گر همه رفتند خدا را تو مرو

اشک اگر می چکد از دیده تو در دیده بمان
موج اگر می رود ای گوهر دریا تو مرو

ای نسیم از بر این شمع مکش دامن ناز
قصه ها مانده من سوخته را با تو ، مرو

ای قرار دل طوفانی بی ساحل من
بهر آرامش این خاطر شیدا تو مرو

سایۀ بخت منی از سر من پای مکش
به تو شاد است دل خسته خدا را تو مرو

ای بهشت نگهت مایۀ الهام سرشک

از کنار من افسرده ی تنها تو مرو

 

 

محمدرضا شفیعی کدکنی

تاریخ ارسال : یکشنبه 1 بهمن 1391 23:47