جایی برای شعر ...
شعری برای تـــو ...
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه

v      حدیث قدسی 1

 

ای فرزند آدم !

+ خویشتن را برای عبادت من فارغ البال كن و خالصانه به پرستشم بپرداز تا :

- قلبت را از بی نیازی سرشار كنم .

- و دستانت را از رزق و روزی پر كنم .

- و بدنت را در راحتی و آسایش قرار دهم .

+ از یاد من غافل مشو كه اگر از ذكر من غفلت ورزی :

- قلبت را از فقر و نیاز پر كنم .

- و بدنت را به سختی و خستگی دچار سازم.

- و سینه ات را از اندوه و تشویش لبریز كنم .

- و جسمت را بیمار گردانم .

- و دنیا و زندگانی  این جهانت را در تنگنا قرار دهم .

 

 

 

 

v      حدیث قدسی 2

 

ای فرزند آدم !

- اگر خداوند روزی رسان توست ، پریشانی و كوشش بسیار { و حرص بر دنیا } چرا ؟!

- اگر آفرینش همه چیزها به راستی از من است ، بخل ورزیدن چرا ؟!

- اگر شیطان ، دشمن من { و تو} ست ، غفلت چرا ؟!

- اگر حسابرسی و عبور از صراط ، حق است ، مال پرستی چرا ؟!

- اگر كیفر خداوند ، حق است ، گناه كردن چرا ؟!

- اگر پاداش بهشتی حق است ، سستی چرا ؟!

- اگر همه چیز جهان به قضا و قدر من است ، بی تابی چرا ؟!

- حسرت آنچه از دست می دهید نخورید و نیز برای آنچه به شمایان می دهم شادمانی نكنید و مغرور نشوید.

 

 

 

 

v      حدیث قدسی 3

 

ای فرزند آدم !

- « توشه » را افزون كن ، كه « راه »  دور است ، دور !

- و « كشتی» را تعمیر كن ، كه « دریا » عمیق است ، عمیق !

- و « بار » فرو گذار و خود را سبكبار كن كه «صراط » ، باریك و دقیق است ، دقیق !

- و « عمل » خود را پیراسته  كن ، كه « حسابرس» بینا است ، بینا !

- و خفتن خویش را به تاخیر انداز و آنرا برای درون قبر بگذار !

- و فخر كردنت را برای هنگامه برپایی « میزان » بگذار .

- و خواهش های دلت را برای بهشت واگذار .

- و آسودگی ات را برای جهان آخرت بگذار .

- و لذت جویی ات را برای پاكان بهشتی وا گذار .

- و برای من باش تا من نیز برای تو باشم .

- و با سبك شمردن دنیا ، به من نزدیك شو و تقرب بجوی .

- و با دشمن داشتن بدكاران و – نیز – دوستی با نیكان ، خویشتن را از آتش ، دور بدار .

- پس { بدان كه } خداوند ، پاداش نیكو كاران را تباه نمی كند .

 

 

 

 

v      حدیث قدسی 4

 

ای فرزند آدم ؟!

- من آن بی نیازم كه هرگز فقیر نشود ، فرمان مرا بشنو و آن را در كار كن ، تا چنان بی نیازت كنم كه فقیر نشوی .

- ... من آن زنده ام كه هرگز نمی میرد ، فرمان مرا بشنو و آن را در كار كن ، تا چنان زنده ات بدارم كه هرگز نمیری.

- من به هر چه بگویم « ایجاد شو !» بی درنگ ایجاد می شود ، فرمان مرا بشنو و آن را در كار كن { تا نیرویی دهمت كه } به هرچه بگویی «‌ایجاد شو !» ایجاد گردد!

 

 

           

v      حدیث قدسی 5

 

ای فرزند آدم ؟!

- پارسا باش و از حرام ها دوری گزین ، تا مرا بشناسی و به من معرفت یابی .

- و گرسنگی بكش { و از پر خوری بپرهیز } تا مرا ببینی .

- و مرا عبادت كن تا مرا بیابی .

- و تنهایی گزین { و از در آمیختن فراوان با مردمان بپرهیز } تا به من برسی .

 

 

v      حدیث قدسی 6

 

ای فرزند آدم !

- اگر دیدگانت ، برای نگاه به آنچه بر تو حرام كرده ام ، با تو ستیز كرد ، من با دو پوشش { پلك های چشم } تو را یاری كرده ام ، پس ، چشم فرو بند !

- واگر زبانت برای واداری ات به گفتن آنچه بر تو حرام كرده ام ، با تو ستیز كرد ، من با دو پوشش { لبها } تو را مدد كرده ام ، پس ، دهان فرو بند و سخن مگو !

 

 

v      حدیث قدسی 7

 

ای فرزند آدم !

- من شمایان را بیهوده نیافریده ام !

- و به حال خود رهایتان نكرده ام .

- و از آنچه می كنید غافل نیستم .

- و شمایان به آنچه نزد من است نمی رسید ، مگر با شكیبایی بر ناگواری ها در راه طلب رضای من.

- و شكیبایی بر طاعت من برایتان آسانتر است از تحمل سوزندگی آتش دوزخ .

- و ناگواری های این جهان بر شمایان آسانتر است از عذاب جهان دیگر .

 

 

 

 

v      حدیث قدسی 8

 

ای فرزند آدم !

- مرگ ، اسرارت را آشكار می كند .

- و قیامت ، خبرهای پنهانی ات را فاش می سازد .

- و نامه اعمال ، پرده هایت را می درد .

- پس ، اگر گناه كوچكی كردی به كوچكی گناهت منگر ، بلكه به { بزرگی } كسی بنگر كه عصیانش كرده ای !

 

 

 

 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات