تبلیغات
شعری برای تـــو

هرگز سلامی نده اگر میدانی خداحافظی در پیش است

هرگز به کسی نگو که دوستش داری اگر حقیقتا به آن اهمیت نمیدهی

هرگز به کسی نگو تنها اوست اگر در ذهنت به دیگری فکر میکنی

هرگز به کسی نگاه نکن وقتی قصد دروغ گفتن داری

هرگز به کسی محبت نکن وقتی قصد شکستن قلبش را داری

هرگز قلبی راقفل نکن وقتی کلیدش را نداری . . .